Aanmelden kan onderaan de pagina.

Wat is een Stadsgeriefbos?
Een geriefbos is een bos waar op een duurzame wijze geoogst wordt met in achtneming van ecologische principes. Waardoor op de lange termijn de biodiversiteit toeneemt, met instandhouding van de wederkerige relatie.

Hoe gaan wij te werk?

ROOTS Buitenavonturen biedt medebeheer en natuureducatie voor kinderen aan. Dit doen we door een stukje bos te adopteren, natuurherstel te plegen en vervolgens dit stuk in (mede)beheer te nemen. Wat het uniek maakt is dat wij hiervoor veelal oude ambachten gebruiken. Het geadopteerde bosje wordt getransformeerd in een stadsgeriefbos. Dit betekend dat er bomen worden weg gehaald en er nieuw aanplant wordt gerealiseerd. Dit doen wij samen met de kinderen, dit zorgt voor verbinding met het stukje bos. Daarnaast leren de kinderen oude ambachten die zorgen voor verbinding met het gebied. Een houtwal maken met daarin zelf gemaakte vogelnestjes verbindt en zorgt voor een verantwoordelijkheid gevoel voor het stukje bos en alles wat daar in leeft. Daarnaast draagt het bij aan een oplossing, voor een wat minder positieve ontwikkeling namelijk de afname van biodiversiteit in ons land. Het medebeheer wordt uitgevoerd door kinderen uit de omgeving en ook andere buurtbewoners bijvoorbeeld de ouders van de kinderen of andere bewoners uit de omgeving.

Waar?
Het Geriefbos wordt gerealiseerd op het Geinpark. Groengebied Amstelland heeft een stukje bos hiervoor aangewezen.

Kenmerken van een Stads-Geriefbos
Het Geriefbos kenmerkt zich aan haar gelaagdheid in het systeem waarbij een aantal soorten gebruikt kunnen worden voor traditionele/moderne ambachten. De lagen bestaan uit bodembedekkers, kruid laag, struiklaag, bomen, kroon en klimmers.

Vegetatie in een Geriefbos
In een Geriefbos wordt er voornamelijk inheems plantgoed aangeplant. Na observatie wordt er een keuzegemaakt. Er wordt ook gekeken naar welke bomen uit de betreffende streek komen.

Voorbeelden van Geriefbosplanten zijn:

  • Hazelaar
  • Berk
  • Iep
  • Meidoorn
  • Sleedoorn
  • Notenbomen
  • Walnoot
  • Inheemse kruiden

Wanneer kan je helpen?
ROOTS Buitenavonturen organiseert samen met Groen Gebied Amstelland werkdagen en aanplantdagen. Tijdens deze dagen gaan de handen uit de mouwen om gezellig met elkaar lekker buiten bezig te zijn. Trek kleding aan die vies mogen worden, houdt rekening met het weer en neem je (werk)handschoenen mee. Wij zorgen voor koffie en Thee.

Eerst komende werkdagen en aanplantdagen:

Werkdag: Zaterdag 21 januari
Aanplant dag: Zaterdag 28 januari

Tijd:
10.30 – 13.00

Aanmelden

Laat ons weten of je komt! Dan houden wij rekening de planning en groepsindeling. En dan weten wij hoeveel koffie en thee wij moeten maken. Aanmelden kan hieronder.