De speurtochten van ROOTS zijn een ware beleving. De groep kinderen moet samenwerken om tot oplossingen te komen bij vraagstukken, die leiden naar de juiste weg. ROOTS maakt gebruik van technieken van authentieke natuurvolkeren en van technieken uit deze tijd. Natuurvolkeren waren specialisten in speuren. Goed kunnen speuren was van levensbelang. Kon je goed speuren dan vond je makkelijker eten en behoorde je tot de gelukkigen. Speuren zit dus in onze genen, vandaar dat er bij de kinderen altijd veel energie en enthousiasme vrijkomt tijdens de speurtochten.

4 Jaar
1 Kinderen