‘ROOTS-Buitenavonturen’ organiseert survival lessen voor kinderen. Bij ROOTS draait het om overleven, de kinderen leren naast survival- technieken ook maatschappelijke waarden.
Ze leren het belang van samenwerken, respect hebben voor elkaar, doorzettingsvermogen te ontwikkelen en ook hun grenzen te bewaken en te verleggen. Daarnaast leren ze, dat het belangrijk is, om te kunnen overleven, goed te zorgen voor alle levende organismen op Moeder Aarde.

Hoe?
ROOTS adopteert een stukje bos in bijvoorbeeld een stadspark en neemt dit in medebeheer. In samenwerking met de beheerder van het gebied en met ondersteuning door de gemeente, tovert ROOTS dit, samen met de kinderen, om in een Stadsgeriefbos. Een Stadsgeriefbos is een bos, dat zich kenmerkt door symbiose. Er vindt symbiose plaats tussen mens en plant, plant en dier en dier en dier. Denk aan de wilg, die takken produceert, waarmee kinderen nesten leren bouwen, waar vervolgens eenden of vogels weer in gaan nestelen. Het nest wordt na het broedseizoen verlaten en dient als slaapplek voor insecten om de winter door te komen.

Natuur en Welzijn
Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de positieve effecten van de natuur op het welzijn van de mens. ROOTS gelooft in de kracht van de natuur en haar helende werking.

Onze Missie
Zoveel mogelijk kinderen verbinden met de natuur. De biodiversiteit verbeteren door middel van het realiseren van zoveel mogelijk Stadsgeriefbossen.